Van Noordt Marketing & Communicatie Van Noordt Marketing & Communicatie
Nieuws
Dienstverlening
Stťphanie van Noordt
Visie en Missie
Werkwijze
Projecten

Interim-management
Onderzoek, strategie en advies
Onderwijs, cursus en training
Bestuurlijke functies
Toezichthoudende functies

Contact
Vrijblijvend advies
Tips
Onderwijs, cursus en training

Avans Hogeschool, deeltijdopleiding Communicatie

Ontwikkeling nieuw curriculum Interne Communicatie voor de deeltijdopleiding Communicatie op basis van leeruitkomsten. Cursus Geïntegreerde communicatie, Identiteit en imago.


Studiecentrum Bedrijf en Overheid

Kennissessie Krimp in het hoger onderwijs.

Omnis (primair onderwijs)
Workshop Wervende communicatie bij de bijeenkomst Missie, visie en kernwaarden. Praktische vertaling van de missie, visie en kernwaarden van de gefuseerde organisatie Omnis/Kibeo. Verbinden van de positieve punten die leerkrachten ervaren binnen Omnis met de praktische vertaling en de punten die ouders bij Omnis belangrijk vinden. Hoe daarover in gesprek met ouders?

Diverse scholen in het voortgezet onderwijs
Begeleider van onderwijsteams met een pilot voor een nieuwe methodiek in het onderwijs, Simpatic Approach, bij diverse scholen in het voortgezet onderwijs

Simpatic Approach is een persoonlijkheidsgebaseerde wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor de professionalisering van docenten en teams met als verwacht resultaat het beter functioneren van docenten en teams, verhogen van werksatisfactie, verminderen van werkstress en het verbeteren van leerresultaten van leerlingen. Voordeel voor scholen is dat goede leerresultaten zullen leiden tot goede uitstroom en minder uitval. Deze resultaten hebben een goede invloed op het oordeel van de Inspectie en kunnen door de school worden ingezet bij de positionering, de aanpak van het leerlingentekort bij het inspelen op situaties van krimp.

IrisZorg
Workshop ‘Bevlogen zaken doen’ voor de vakgroep preventie van IrisZorg, een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Gelderland. In de workshop wordt aandacht besteed aan marktgericht werken en zaken doen met intermediaire doelgroepen en financiers.

Hogeschool Rotterdam, Commerciëel management
Cursussen (direct-)marketingcommunicatie, strategische marketing, communicatiemanagement en interne communicatie. afstudeerbegeleiding, examinator.

Haagse Hogeschool, MER, CommerciŽle economie, Fiscale economie,
Cursussen (retail)marketing, schrijven van ondernemingsplannen, advies- en managementvaardigheden, afstudeerbegeleiding, begeleiding Action Learning opdrachten.

INHOLLAND contractactiviteiten
Samenwerkingsproject met Basket Builders/CBC (contentmanagement en workflow-processen) voor gemeenten Rotterdam en Den Haag.
Opzetten en geven van een maatwerkcursus: ’Adviseren over nieuwe media’ aan gemeentelijke voorlichters en communicatiemanagers. Cursusleiding, adviseren en begeleiden van de voorlichters en communicatiemanagers bij het maken van een strategisch, tactisch en operationeel plan voor de inzet van nieuwe media in het gemeentelijk communicatiebeleid.

Cursus adviesstrategieën als onderdeel van de cursus:’Doeltreffend adviseren’ voor voorlichters en communicatiemanagers van de gemeenten Rotterdam en Den Haag.
Opzetten en geven van de cursus waarbij aandacht besteed wordt aan het inzetten van adviesstrategieën en adviesstijlen bij communicatieprojecten.

O&O Breda
Marketingcursussen voor managementassistenten.