Van Noordt Marketing & Communicatie Van Noordt Marketing & Communicatie
Nieuws
Dienstverlening
Stťphanie van Noordt
Visie en Missie
Werkwijze
Projecten

Interim-management
Onderzoek, strategie en advies
Onderwijs, cursus en training
Bestuurlijke functies
Toezichthoudende functies

Contact
Vrijblijvend advies
Tips
Visie
Problemen zijn vaak tot een essentie terug te brengen zodat de oplossing eenvoudig maar doeltreffend kan zijn. In de multidisciplinaire aanpak van Van Noordt Marketing & Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen dat organisatiebelangen en individuele belangen goed te verbinden zijn en vaak de sleutel zijn tot de oplossing van organisatieproblemen. Door de onderliggende economische en sociale belangen waarde toe te kennen en te verbinden, werken mensen met meer plezier en worden betere resultaten behaald. Organisaties kunnen daardoor effectiever inspelen op ontwikkelingen in hun omgeving en hun maatschappelijke functie beter vervullen.

Van Noordt Marketing & Communicatie is van mening dat marketing- en communicatieproblemen vaak in elkaars verlengde liggen en aansluiten bij de organisatieproblematiek. Bij haar begeleiding en advies maakt zij dan ook gebruik van verschillende strategische expertises om problemen van organisaties adequaat op te lossen.

Missie
Van Noordt Marketing & Communicatie neemt de problematiek van de organisatie als uitgangspunt en werkt samen met de organisatie aan een passende oplossing. Zij analyseert en verheldert binnen korte tijd de situatie in organisaties, formuleert een strategie die de belangen van de organisatie en de mensen die er werken verbindt en draagt zorg voor een praktische implementatie. Zij leidt open en daadkrachtig (verander)processen zodat organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een goed functionerende maatschappij.

Van Noordt Marketing & Communicatie adviseert en begeleidt bestuur, directie en management bij veranderprocessen, het in de markt zetten van hun organisatie en producten en het communiceren van ideeŽn door interim-management, (markt)analyses, netwerkopbouw en het opstellen en uitvoeren van strategieŽn waardoor meer rendement kan worden behaald.

Trainingen, cursussen en interactief werken kunnen bijdragen aan een succesvolle uitvoering. Het bureau biedt daarmee strategische adviezen en begeleiding om kansen optimaal te benutten.